พิมพ์

ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเฉลิมพระเกี่ยรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

เขียนโดย Super User on . Posted in ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

 

สามาดาวน์โหลดเอกสารคลิก